Arrangørakademiet er en festivalskole for viderekommende arrangørspirer i alderen 15-25 år. Festivalskolen er et pilotprosjekt i regi av AKKS Bergen.

Arrangørakademiet er et pilotprosjekt for og av ungdom 15-25 år, som skal gi unge som er interesserte i festivaler og større arrangementer en mulighet til å lære å lage festival av noen av de beste i bransjen.

Målet er å skape bedre arrangementer med fri aldersgrense som er tilgjengelig for ungdom. Per i dag er det flere aktører i Vestlandsregionen som prøver å sette opp slike arrangementer, men sjelden lykkes de i å lage noe som er relevant for målgruppen. Her kan Arrangørakademiet hjelpe ved å bidra med ungdomsmedvirkning, ressursgrupper og musikkinteresserte ambassadører midt i primærmålgruppen.

Arrangørakademiet er et pilotprosjekt, og jobber med ulike festivaler og større arrangementer som praksismulighet og case for den teoretiske kursingen. Deltakerne deltar på workshops og fordyper seg i ulike tema, som booking, markedsføring, frivillighet og konsertproduksjon. Arrangørakademiet bidrar til at det blir et godt gjennomført arrangement tilpasset ungdommen og deres ønsker, og deltakerne får lære teorien bak det å planlegge store arrangementer. Deltakerne får også sentrale roller under avviklingen av arrangementet for å se sammenhengen mellom det teoretiske og praktiske. Dette gir de en unik mulighet til å se og oppleve arrangementer på denne størrelsen allerede i ung alder, og vil forhåpentligvis inspirere flere til å rette seg mot arrangør- og eventbransjen. Arrangørakademiet skal være et springbrett, et type opplæringsløp og praksismulighet for ungdom som er interessert i kultur, arrangementsvirksomhet, frivillighet og markedsføring.

I 2019 er Tall Ship Races Bergen 2019 og Ferieklubben case, og Arrangørakademiet programmerer hovedscenen i en periode under Ferieklubben.

Les om Arrangørakademiet og samarbeidet med Tall Ships Races 2019 og Ferieklubben her.